Kto sme?

Sami sa pokúšame žiť život zakorenený v hlbokých ľudských a kresťanských hodnotách. Z tohto čerpáme odhodlanie, silu, odvahu a nádej – ktoré sa snažíme ponúkať aj iným. Nadácia Rafael by nám v tom mohla byť dobrým pomocníkom.

Prečo?

  • Záleží nám na tom, aby život na tejto Zemi pulzoval.
  • Chceme len odpovedať na veľkú štedrosť, ktorá sa nám dostáva.
  • Na našej ceste životom stretávame ľudí, pred ktorých potrebami, bolesťou a núdzou nechceme zatvárať oči, zrýchlovať krok či stišovať hlas.
  • Lebo na človeku záleží.
Žiaden človek nemôže žiť sám, dospieť sám a byť sám štastný.

Záleží na tom...

... v akých podmienkach sa život rodí a kto ho sprevádza. ... ako mladý človek objaví veľké pravdy o láske, o slobode, aby sa dokázal podľa nich aj orientovať. ... či život je plný vzťahov lásky alebo prázdny z klamlivých slov a giest. ... lebo darovať život iným je podmienkou k šťastnému životu, je jeho zmyslom. ... akú niesieme predstavu o Bohu a pravej láske.